Ο Δημήτρης Καταλειφός διαβάζει Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Η Μεγάλη Εβδομάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Από 15 έως 15/04/2014

Μέσα στο κατανυκτικό πνεύμα των ημερών, Μεγάλη Τρίτη, ο ηθοποιός  Δημήτρης Καταλειφός
συναντά τον  σκιαθίτη συγγραφέα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και διαβάζει μερικά από τα αριστουργηματικά  του διηγήματα. 
Σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα ο λόγος του  Παπαδιαμάντη, η υποκριτική του Δημήτρη Καταλειφού
και οι ήχοι των ψαλτάδων και μουσικών  Κώστα και Λουκίας Κωνσταντάτου   μπλέκονται γλυκά με τα αρώματα της Ανοιξης.
"Το μοιρολόγι της Φώκιας", το 'Έρως 'Ηρως"  και η "Παιδική Πασχαλιά"  είναι τα τρία κείμενα που επέλεξε να παρουσιάσει ο Δημήτρης Καταλειφός.  Μαζί του οι Κώστας  Κωσταντάτος  στα κρουστά και ούτι 
και η Λουκία Κωνσταντάτου στο κανονάκι,  παρεμβαίνουν μουσικά δίνοντας κλίμα και αίσθημα 
στον μύθο και στη λυρικότητα των κειμένων του Σκιαθίτη Λογοτέχνη.
 

Αὐτοβιογραφικὸ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

Τὸ σύντομο βιογραφικὸ ποὺ ἔφτιαξε ὁ ἴδιος ὁ πεζογράφος γιὰ τὸν ἑαυτό του κατὰ παράκληση τοῦ Γιάννη Βλαχογιάννη ἀναφέρει ὅτι:

Ἐγεννήθην ἐν Σκιάθῳ τῇ 4ῃ Μαρτίου 1851. Ἐβγῆκα ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Σχολεῖον εἰς τὰ 1863, ἀλλὰ μόνον τῷ 1867 ἐστάλην εἰς τὸ Γυμνάσιον Χαλκίδος, ὅπου ἤκουσα τὴν Α´ καὶ Β´ τάξιν. Τῇ Γ´ ἐμαθήτευσα εἰς Πειραιᾶ, εἶτα διέκοψα τὰς σπουδάς μου καὶ ἔμεινα εἰς τὴν πατρίδα. Κατὰ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1872 ἐπῆγα εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος χάριν προσκυνήσεως, ὅπου ἔμεινα ὀλίγους μῆνας. Τῷ 1873 ἦλθα εἰς Ἀθήνας καὶ ἐφοίτησα εἰς τὴν Δ´ τοῦ Βαρβακείου. Τῷ 1874 ἐνεγράφην εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν ὅπου ἤκουσα κατ᾿ ἐκλογὴν ὀλίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ᾿ ἰδίαν δὲ ἠσχολούμην εἰς τὰς ξένας γλώσσας.

Μικρὸς ἐζωγράφιζα Ἅγίους, εἶτα ἔγραφα στίχους, κι ἐδοκίμαζα νἀ συντάξω κωμωδίας. Τῷ 1868 ἐπεχείρησα νὰ γράψω μυθιστόρημα. Τῷ 1879 ἐδημοσιεύθη ἡ «Μετανάστις» ἔργον μου, εἰς τὸν «Νεολόγον» Κωνσταντινουπόλεως. Τῷ 1881 ἓν θρησκευτικὸν ποιημάτιον εἰς τὸ περιοδικὸν «Σωτῆρα». Τῷ 1882 ἐδημοσιεύθησαν «Οἱ Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν» εἰς τὸ «Μὴ χάνεσαι». Ἀργότερα ἔγραψα περὶ τὰ ἑκατὸν διηγήματα, δημοσιευθέντα εἰς διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες. Α.Π.

 
  • papadiamantis2
  • kataleifow

FOLLOW US

Youtube Instagram
Gravity custom web