Μνήμη και ιστορία θεάτρου

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, ορμώμενοι από τον τίτλο «Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Μνήμη και Ιστορία θεάτρου», έγινε μια προσπάθεια συγκερασμού της θεατρικής εμπειρίας, με τα ιστορικά γεγονότα που διατρέχουν το ΔΘΠ.

Ξεκινώντας από τις πρώτες ανασκαφές και τα ιστορικά γεγονότα που το σημάδεψαν, φθάνουμε στους χώρους, τους συγγραφείς, καθώς και τους ηθοποιούς και τους δημιουργούς του θεάτρου, που συνδέθηκαν με τη σκηνή του και έδωσαν αίγλη με την παρουσία τους στο επιβλητικό οικοδόμημα που κοσμεί την πόλη του Πειραιά.

Τέλος, προσπαθήσαμε να συμπτύξουμε και να αναφέρουμε τις κυριότερες περιόδους της Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Θεάτρου, μέχρι και τον 20ό αι. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκτός από τη σημαντική του ιστορία και παρουσία, κατέχει ένα σημαίνοντα ρόλο στην καλλιτεχνική δημιουργία του σήμερα. Οι παραγωγές του είναι υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, ενώ ταυτόχρονα αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας, δημιουργεί δράσεις κοινωνικού και εκπαι- δευτικού χαρακτήρα, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις συνθήκες της εποχής. Σε αυτό το κλίμα, δημιουργήθηκε και ο παρών τόμος, με την ελπίδα να λειτουργήσει ως ένας χρήσιμος οδηγός για τον αναγνώστη, αποσκοπώντας στην καλύτερη γνωριμία του, με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.


Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έχοντας κύριο μέλημα, τη μύηση των νέων στο θέατρο και στη διαδικασία της θεατρικής πράξης, υιοθετεί, αγκαλιάζει και στηρίζει δράσεις με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν στη πνευματική και ψυχική τους καλλιέργεια.

Το ΔΘΠ, αυτό το μνημείο που στέκει αιώνες, στο κέντρο της πόλης του Πειραιά, σύμβολο αντοχής στο χρόνο, υψηλής αισθητικής, ανοίγει τις πόρτες του στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων, συναντά τα παιδιά και τους νέους εκεί όπου σπουδάζουν και κατοικούν, στα σχολεία αλλά και στις γειτονιές, για να υποστηρίξει με τις δράσεις του, την σχέση τους με το θέατρο, τον πολιτισμό, την γνώση.

Για το σκοπό αυτό, υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά -Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου» με την πεποίθηση ότι σε εποχές δύσκολες, σε εποχές κρίσης, όπως αυτές που διανύουμε, η γνώση και ο πολιτισμός, μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξέλιξη των νέων, για την ανάπτυξη του μέλλοντος και το όραμα μιας νέας Ελλάδας.

Νίκος Διαμαντής. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

FOLLOW US

Youtube Instagram
Gravity custom web